Fix it Center วิทยาลัยเทคนิคตรัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ พื้นที่ อบต.บางรัก

2217
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน Fix it Center วิทยาลัยเทคนิคตรัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ พื้นที่ อบต.บางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2560
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน