อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง แจ้งข้อปฏิบัตินักเรียนที่ผ่านการพิจาณาคัดเลือก ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตากรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการรับนักเรียน โควตาพิเศษระดับ ปวช. ประกาศผลการรับนักเรียน โควตาพิเศษระดับ ปวส. ประกาศผลการรับนักเรียน โควตาพิเศษระดับ ปวช. (ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก) ให้ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคตรัง ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2561

ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

ไปยังคลังภาพ

29 ธ.ค. 60 เช้านี้ นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ร่วมคารวะขอพร สวัสดีปีใหม่ ในเนื่องโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 กับ ท่าน ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง , ท่าน วสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง , ท่าน ชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ ท่านนายกกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง