อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรังด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจังหวัดตรัง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)