Register Forgot
 

ข่าวสารเทคนิคตรัง

กำหนดการมอบตัวและลงทะเบียน ระดับ ปวส.1 [08 เมย. 2557 เวลา 09:22 น.]
ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ปวช. [03 เมย. 2557 เวลา 12:01 น.]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวช. [27 มีค. 2557 เวลา 12:24 น.]
รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ (โควต.. [07 มีค. 2557 เวลา 16:29 น.]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อซอฟท์แ.. [04 มีค. 2557 เวลา 13:48 น.]
ประกาศ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [26 กพ. 2557 เวลา 15:19 น.]
ประกาศรายชื่อโควต้า ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2557 [24 กพ. 2557 เวลา 09:54 น.]
ประกาศรายชื่อโควต้า ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2557 [21 กพ. 2557 เวลา 16:20 น.]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึ.. [21 กพ. 2557 เวลา 15:47 น.]
ประกาศ การลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2557 [17 กพ. 2557 เวลา 10:58 น.]

ข่าวสารอาชีวศึกษา

สาระความรู้

ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง 55 [27 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 49
รายงานการประเมินตนเอง 54 [27 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 34
รายงานการประเมินตนเอง 53 [27 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 7
รายงานการประเมินตนเอง 52 [27 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 8
แบบฟอร์มประเมินตนเองแผนกวิชา 56 [20 กพ. 2557] ดาวน์โหลด 36
แบบฟอร์มประเมินตนเองระดับบุคคล [20 กพ. 2557] ดาวน์โหลด 42
แบบคำร้องขออนุญาติส่งข้อความ sms [19 กพ. 2557] ดาวน์โหลด 9
แบบคำร้องขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [05 กพ. 2557] ดาวน์โหลด 20
แบบคำร้องขอใช้บริการเครือข่ายไร้สาย [05 กพ. 2557] ดาวน์โหลด 31
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว [14 มค. 2557] ดาวน์โหลด 54