การประกวดสิ่งดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560

_MG_0315
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ดำเนินการจัดกิจกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายปรีดี เกตุทอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน