งานบัญชี

การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

– รายงงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

 

 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
– งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

->การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561<-
->การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562<-

 

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง