ข้อมูลตลาดแรงงาน

 

ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558
ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2556

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง