ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558
ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูลตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2556

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง