ข้อมูลครุภัณฑ์

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง