ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06-03-2563-1Capture

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

แบบร่าง

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง