นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ทำหน้าที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ รักและห่วงใยสุขภาพ…ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยความปรารถนาดี

ล้างมือ2

About งานสื่อการเรียนการสอน