ขอเชิญชวนร่วมงาน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ในวันที่ 10-11,17-18,24-25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

fix it 10-11-17-18-24-25

About งานสื่อการเรียนการสอน