นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษา แผนกวิชาช่างโยธา ที่เข้าร่วมกิจกรรม คอนกรีตพลังช้าง ประจำปี 2562 ภาคใต้ SCG ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

1วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษา แผนกวิชาช่างโยธา ที่เข้าร่วมกิจกรรม คอนกรีตพลังช้าง ประจำปี 2562 ภาคใต้ SCG ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทกำลังสูงตามเป้าหมาย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. นายกศิเดช ทาตะภิรมย์
2. นายคฑาวุธ เทพสง
3. นายธนพล ขาวบาง

ครูผู้ควบคุม นางทัศมาตุ แพกุล

About งานสื่อการเรียนการสอน