พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562

DSC_5279วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 และลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

About งานสื่อการเรียนการสอน