วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอเชิญร่วมงาน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

fix it 20-21
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอเชิญร่วมงาน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

About งานสื่อการเรียนการสอน