การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคตรัง เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและเข้ารับการประเมิน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมทับเที่ยง

About งานสื่อการเรียนการสอน