พิธีเปิดการประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

พิธีเปิดการประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ กล่าวรายงาน โดยมี ดร. ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
DSC_1008

About งานสื่อการเรียนการสอน