ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรังด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14-06-2562-1Capture

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง