ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจังหวัดตรัง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10-05-2562-3Capture

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง