ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราจังหวัดตรัง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

25-03-2562-1Capture

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง