ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการฝึกศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางฯ

13-3-2562-1Capture

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง