กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

วันพุทที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 โดยมีนายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครู และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีตรัง
IMG_0770

About งานสื่อการเรียนการสอน