กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3

IMG_0500
วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562
#กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 โดยมีนายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีตรัง

About งานสื่อการเรียนการสอน