วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอแสดงยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอแสดงยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชนะเลิศอาหาร

About งานสื่อการเรียนการสอน