ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าที่ธุรการ

04-02-2562Capture

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง