เกณฑ์การให้คะแนนทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การให้คะแนนทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้า

ตารางคำนวณโหลดสายป้อน (Feeder)

PANELBOARD LOAD SCHEDULE

ข้อสอบทักษะการออกแบบและเขียนแบบ แบบ A-C 2007

ข้อสอบทักษะการออกแบบและเขียนแบบ 2561 แบบเปล่า 2007

 

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง