วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2562

ผอ รับรางวัล

About งานสื่อการเรียนการสอน