ระเบียบการแข่งขัน(ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์)

17-01-2562-1Capture

 

รายละเอียดการแข่งขัน Auto CAD <–Click

กำหนดการแข่งขัน Auto CAD <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง