ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคตรัง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคตรัง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคตรังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.ปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

About งานสื่อการเรียนการสอน