ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

11-01-2562-1Capture

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง