ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคตรัง กำหนดรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยการจัดสรรให้ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดโควต้าระดับ ปวช. <–Click

อ่านรายละเอียดโควต้าระดับ ปวส. <–Click

อ่านรายละเอียดโควต้าระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง