นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานจากงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

_MG_7074
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานจากงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้
ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ดังนี้
#ชนะเลิศจำนวน4รางวัล
#รองชนะเลิศอันดับ1จำนวน6รางวัล
#รองชนะเลิศอันดับ2จำนวน2รางวัล

About งานสื่อการเรียนการสอน