งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตรัง ออกบริการ โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ซ่อมบำรุงรถจักรยาน ตรวจเช็ค เติมลม ปรับโซ่ ปรับเบรก เปลี่ยนยาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

_MG_6086

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตรัง ออกบริการ โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ซ่อมบำรุงรถจักรยาน ตรวจเช็ค เติมลม ปรับโซ่ ปรับเบรก เปลี่ยนยาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้คำปรึกษาอื่นๆ ภายใต้กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

About งานสื่อการเรียนการสอน