ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4-12-2561-1Capture

อ่านรายละเอียดประกาศ เพิ่มเติม <– Click

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการปรับปรุงห้องพักสาขาวิชาการโรงแรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา excel

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง