มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ดังนี้
#รางวัลชนะเลิศชื่อเรื่องพระบิดานวัตกรรมไทย
นางสาวภัครดา นนทสุขิตกุล สบค.1/2
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ชื่อเรื่องพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของคนไทย
นายอมรเทพ คงสง สออ.1
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ชื่อเรื่องพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของคนไทย
นางสาวธัญมนทร์ กิจจาธารณัฏฐ์ บค.1
#รางวัลชมเชยชื่อเรื่องพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
นางสาวณัฐชา ศรีประสิทธิ์ สบค.1/2
#รางวัลชมเชยชื่อเรื่องพระบิดาแห่งฝนหลวง
นายอัษฎาวุธ หมันแหละ สออ.2
#รางวัลชมเชยชื่อเรื่องพระบิดาแห่งการจัดการน้ำ
นางสาวนันท์นภัส รังษี บช.1

About งานสื่อการเรียนการสอน