ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22-11-2018Capture

อ่านรายละเอียด <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง