กิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันลอยกระทง รักษ์ประเพณีลอยกระทง รักษ์สิ่งแวดล้อม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันลอยกระทง รักษ์ประเพณีลอยกระทง รักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์การใช้กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และลดการใช้กระทงที่ทำจากโฟมหรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

About งานสื่อการเรียนการสอน