โครงการสัมมนาเทคนิคการผสมเครื่องดื่มระดับมืออาชีพ

_MG_5086
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
นายเจษฎา ธนะสถิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเทคนิคการผสมเครื่องดื่มระดับมืออาชีพ ณ แผนกวิชาการโรงแรม

About งานสื่อการเรียนการสอน