ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราจังหวัดตรัง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cap-19-11-20181

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง