การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

_MG_0774
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2561 ในการติดตามนิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

About งานสื่อการเรียนการสอน