ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม STEM for TVET Competition

_MG_0125
วิทยาลัยเทคนิคตรังเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม STEM for TVET Competition ร่วมกับศูนย์การศึกษาเพื่อการศึกษาทักษะอาชีพ (TVET Hub Srivijaya) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม STEM for TVET Competition
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1.นายวิสิษฐ์พล พลฤทธิ์ 2.นายสหชัย กระจ่างวัน 3.นายวัชรพงศ์ หนูเอี่ยม ครูผู้ควบคุมทีม นางอ้อมใจ ขวัญนิมิตร เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา

About งานสื่อการเรียนการสอน