วิทยาลัยเทคนิคตรัง แนะนำครูใหม่

20181112_181113_0000
วิทยาลัยเทคนิคตรัง แนะนำครูใหม่ ครูสุรศักดิ์ ช่วยเรือง ประจำแผนกช่างเชื่อม ครูธีรวัฒน์ เดชอรัญ ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูสุจินดา อาบูบาเกอร์ ประจำแผนกสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์) เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำโครงการฯ นายสหรัฐ ภัทราดูลย์ วิศวกรประจำโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ครูพิเศษสอน ครูภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐศักดิ์ ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูสุชานุช พิศุทธางกูร ประจำแผนกสามัญสัมพันธ์ (วิทย์ศาสตร์) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์

About งานสื่อการเรียนการสอน