กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ssaae

เอกสารและตาราง ประกอบการออกแบบระบบไฟฟ้า 2561

เกณฑ์ กติการ การประกวด ทักษะวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

กำหนดการแข่งขันระดับภาค ประจำปี 2561

ใบสมัคร

แนวข้อสอบ

ตารางคำนวณโหลด

 

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง