เรียนครูสายการสอนทุกท่านดำเนินการประเมินตนเอง

Capture

เรียนครูสายการสอนทุกท่านดำเนินการประเมินตนเองพร้อมจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ทาง www.r-idplan.net
ขอบคุณครับ

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง