โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกต่างๆ จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30- 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีตรัง

About งานสื่อการเรียนการสอน