วิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2561

IMG_9683
วิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง เป็นประธานในพิธี วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีตรังไปยังคลังภาพ

About งานสื่อการเรียนการสอน