วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2561

โล่ (128)
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 1 โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา” และมอบโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
ไปยังคลังภาพ

About งานสื่อการเรียนการสอน