ประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพารา จัดโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท) กรุงเทพมหานคร 2561

41691781_697818350592474_7608832197507678208_n
แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง เข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพารา จัดโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท) กรุงเทพมหานคร แผนกเทคโนโลยียาง วิทยาลัยเทคนิคตรัง โดยครูสุรศักดิ์ เทพทอง ครูอาบีด๊ะ นุ้ยเอียด ครูเอนก เชี่ยเท่า ครูมาลินี ห้องศรีป้อง ได้รับรับรางวัลทั้ง4ชิ้น พร้อมเงินรางวัล30,000บาท ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของทางปาล์มที่ใช้เป็นสารตัวเติมต่อการทำแผ่นพื้นยางพารา รับเงินรางวัล 15,000 บาท
2.รางวัลชมเชย : การศึกษาปริมาณซิลิกาที่เหมาะสมต่อการทำดอกไม้จากเยื่อกระดาษเคลือบน้ำยางพารา รับเงินรางวัล 5,000 บาท
3.รางวัลชมเชย : การศึกษาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เหมาะสมต่อการทำกรวยอัจฉริยะจากยางพารา รับเงินรางวัล 5,000 บาท
4. รางวัลชมเชย: การศึกษาปริมาณขี้เลื่อยที่เหมาะสมต่อการทำอิฐบล็อกตัวหนอนจากยางธรรมชาติ รับเงินรางวัล 5,000 บาท
ไปยังคลังภาพ

About งานสื่อการเรียนการสอน