ขอเชิญร่วมงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการวิทยาสตร์
ขอเชิญร่วมงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

About งานสื่อการเรียนการสอน