พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2561

IMG_8016
พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรังไปยังคลังภาพ

About งานสื่อการเรียนการสอน