การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

e2eหลักสูตรที่ 1 งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2561

e2e-2หลักสูตรที่ 2 แจ้งเตือนอัคคีภัยบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2561

e2e-3หลักสูตรที่ 3 แจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 14 ก.ค 2561

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง