ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2561 มาปฐมนิเทศ

3644

ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 มาปฐมนิเทศในวันที่ 9 พ.ค. 2561
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง