วิทยาลัยเทคนิคตรังดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

30264953_584022101972100_6408242265582935227_n
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ไปยังคลังภาพ

About งานสื่อการเรียนการสอน